All Birds of Sweden
Ongoing project 2021

Ur den kristna vanitasmåleritraditionen har jag plockat ut en beståndsdel: stearinljuset. Med symboliken om livets korthet i förhållande till fåglarnas väsen problematiserar och belyser jag frågor kring nationell identitet. Projektet i sin enkelhet består av ”alla” Sveriges fåglar i naturlig storlek som modelleras i lera, form görs sedan med silikon, och dom gjuts slutligen i stearin med en veke.

 

I Sverige påträffas ca 300-320 fågelarter och min ambition är att skulptera samtliga av dessa fåglar och visa dom sammanställda i en sakral installation. Detta är ett stort och arbetskrävande projekt och beräknas vara klart under 2021.
Parallellt med detta arbete påbörjas också ett bokprojekt med samma titel Alla fåglar i Sverige. Författare är inbjudna att skriva fristående essäer kring tematiken, utgivning planerad till 2021.
In the making

In the making

Take a closer look

A-Z Listing
Birds Group
White Eurasian Sparrowhawk
White Parrot Crossbill