The Birds

Ur den kristna vanitasmåleritraditionen har jag plockat ut en beståndsdel: stearinljuset. Med symboliken om livets korthet i förhållande till fåglarnas väsen problematiserar och belyser jag frågor kring nationell identitet. Projektet i sin enkelhet består av ”alla” Sveriges fåglar i naturlig storlek som modelleras i lera, form görs sedan med silikon, och dom gjuts slutligen i stearin med en veke.

 

I Sverige påträffas ca 300-320 fågelarter och min ambition är att skulptera samtliga av dessa fåglar och visa dom sammanställda i en sakral installation. Detta är ett stort och arbetskrävande projekt och beräknas vara klart under 2021.

Parallellt med detta arbete påbörjas också ett bokprojekt med samma titel Alla fåglar i Sverige. Författare är inbjudna att skriva fristående essäer kring tematiken, utgivning planerad till 2021.
A-Z Listing
White Eurasian Sparrowhawk
White Eurasian Sparrowhawk
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Eurasian Sparrowhawk
White Eurasian Sparrowhawk
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill

Bull Finch 12 cm.

Swedish name

English name

Scientific name

White Parrot Crossbill
White Parrot Crossbill